Menu Zamknij

               Wkrótce kończy się nabór wniosków w programie Moja Woda.

           Wnioski w formie elektronicznej można składać tylko do 10 czerwca!

Program priorytetowy Moja Woda jest wspólną inicjatywą Ministerstwa Klimatu, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy. Został zainicjowany w roku 2020 i cieszył się ogromną popularnością wśród beneficjentów. W ciągu pierwszych pierwszych dwóch miesięcy od rozpoczęcia naboru został wyczerpany budżet na cały rok 2020. W tym roku również można się spodziewać, że przeznaczone środki zostaną szybko wykorzystane. Instalacje zrealizowane w ramach programu “Moja Woda” mają na celu zmniejszenie zapotrzebowania na wodę wodociągową, w tym do takich celów jak podlewanie zieleni przydomowej. Jednocześnie zminimalizowanie odprowadzania wód opadowych z posesji do kanalizacji, co powinno zmniejszyć ryzyko lokalnych podtopień oraz pozytywnie wpłynąć na wydajność lokalnej oczyszczalni ścieków. W ramach programu można pozyskać dofinansowanie w formie dotacji, na nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji na kwotę do 5000 zł.

Dotacja obejmuje zakup, dostawa, montaż, budowa, uruchomienie, instalacji:

·         do zebrania wód opadowych (w tym roztopowych) z powierzchni nieprzepuszczalnych posesji, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez orynnowania);

·         do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w zbiornikach (np. zbiorniki podziemne, zbiorniki nadziemne, „oczka wodne”),

·         do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, ogrody deszczowe – bez kosztów nasadzeń);

·         do retencjonowania wód opadowych (w tym roztopowych) na dachach – zielone dachy (warstwa drenażowa), bez kosztów nasadzeń;

·         do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych (w tym roztopowych)  (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki, centrale dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody opadowej).

Firma Irene pomaga w złożeniu wniosków w programie Moja Woda swoim Klientom. Koszt przygotowania wniosku wynosi 150 zł brutto.  Faktura  powykonawcza jest pomniejszana o tę kwotę w przypadku zlecenia instalacji systemów objętych dotacją firmie Irene. W razie zainteresowania ofertą prosimy o wypełnienie poniższego formularza informacjami potrzebnymi do przygotowania wniosku. 

Dane Wnioskodawcy

 

Dane Inwestycji

 

Powierzchnia Spływu

 

Dane Opcjonalne

 

Verification